03
september
2021
|
13:30
Europe/Amsterdam

Tussenrapport haalbaarheidsstudie Roland Berger

Samenvatting

Roland Berger heeft een tussenrapportage opgeleverd van de haalbaarheidsstudie naar twee verschillende scenario’s voor een duurzame toekomst van Tata Steel.

Lees hier de voorlopige conclusies uit het rapport:

  • De voorlopige conclusie van dit rapport is dat zowel de route van het afvangen en opslaan van een deel van de CO2 dat vrijkomt uit de restgassen van hoogovens (BF-CCUS), als de route om direct de hoogovens uit te faseren en over te stappen naar de DRI- technologie (Direct-to-DRI) technisch haalbaar lijken. 
  •  De BF-CCUS route bereikt volgens eerste evaluaties de beoogde 5 Mton CO2-reductie in 2030. Bij de BF-CCUS route verandert de staalproductiemethode niet, waardoor geen risico's zijn ten aanzien van de huidige hoogwaardige productmix. Voor deze route is een subsidiemechanisme (SDE++ voor CCUS) beschikbaar en is ondersteuning bij het vergunningsproces toegezegd. Dat helpt bij een tijdige realisatie. 
  • De Direct-to-DRI bereikt zo’n 3,9 Mton CO2-reductie en met aanvullende maatregelen is meer dan 5 Mton CO2 reductie per jaar haalbaar. Deze route is meer toekomstbestendig (klaar voor de overstap naar waterstof) en heeft naar verwachting een bredere publieke acceptatie.
  • Het is duidelijk dat een beslissing over de toekomstige route van Tata Steel niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van externe infrastructuur voor transport en opslag van waterstof en CO2, noch van de toekomstige beschikbaarheid van groene elektriciteit en waterstof voor Tata Steel in IJmuiden. 
  • Voor beide routes geldt ook – net als bij andere staalbedrijven in de EU – dat financiële steun nodig is voor de realiseerbaarheid. Er bestaat vanuit de Nederlandse overheid echter (nog) geen volledig (pasklaar) subsidiemechanisme voor verduurzaming van de staalindustrie. Voor Tata Steel zal dan ook maatwerk nodig zijn. Ongeacht welke route wordt gekozen en zeker voor de Direct-to-DRI route. Naast financiële ondersteuning door de overheid zal ook support voor het vergunningentraject benodigd zijn.

De volgende fase van de haalbaarheidsstudie richt zich met name op de economische evaluatie van de routes, op werkgelegenheid en ook zwaarwegend op de consequenties rondom impact op overige emissies, zoals bijvoorbeeld NOx, geur, stof en geluid. Ook zal de publieke acceptatie van de routes nog verder worden geëvalueerd aan de hand van interviews met stakeholders.

De volledige studie zal worden afgerond in het najaar van 2021.