20
oktober
2022
|
09:08
Europe/Amsterdam

Vertraging start bouw windscherm

Samenvatting

De verwachte startdatum voor de bouw van het windscherm bij de grondstofopslagen loopt vertraging op. In goed overleg met de Omgevingsdienst is afgesproken om een zogenoemde QuickScan te laten maken van de mogelijke impact van dit scherm op de natuur in de directe omgeving. Een gespecialiseerd bureau gaat deze QuickScan voor ons uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat we de bouw niet - zoals gepland - in het najaar van 2022 kunnen starten. Uiteraard streven wij ernaar om het windscherm nog steeds in 2023 in gebruik te nemen en houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Het windscherm is een belangrijke maatregel uit ons verbeterprogramma Roadmap Plus en heeft tot doel om de neerslag van stof in de omgeving verder te verminderen. Het omvangrijke windscherm komt rond het terrein waar de grondstoffen liggen. Het windscherm wordt straks ruim 18 meter hoog, iets meer dan een kilometer lang en gaat de windsnelheid boven dit terrein verlagen. Daardoor krijgt de wind minder vat op het materiaal en waait het stof minder op. In combinatie met andere maatregelen is de verwachting dat de neerslag van stof in de directe woonomgeving in 2023 met circa 65 procent zal verminderen.