16
augustus
2022
|
15:58
Europe/Amsterdam

Vervolg werkzaamheden groenstrook Zeestraat

Samenvatting

Eerder dit jaar zijn de werkzaamheden in de groenstrook aan de Zeestraat naar Wijk aan Zee gestart. Tata Steel heeft de iepen laten kappen vanwege de iepenziekte en ook zijn oude populieren gekapt. Door het kappen van de zieke en oude bomen wordt er tegelijk weer ruimte gemaakt voor aanplant van nieuwe bomen en struiken, die helpen om de oorspronkelijke biodiversiteit ter plekke weer in ere te herstellen. Van de zomer lagen de werkzaamheden even stil vanwege het broedseizoen. Inmiddels loopt het broedseizoen op zijn einde en zijn de werkzaamheden aan de groenstrook weer hervat.

“Eerst zullen de zieke bomen die er nog staan worden gekapt en de boomwortels worden gerooid. Verder zal er ook worden gesnoeid. Dit alles om ruimte te maken voor nieuwe aanplant. In dit deel van de duinen horen o.a. eiken, beuken, berken, vlierbessen en meidoorn thuis. In het najaar zullen deze nieuwe bomen en struiken worden geplant” aldus Ruud Busink, beleidsmedewerker natuur.

Naar aanleiding van eerdere vragen vanuit omwonenden omtrent de werkzaamheden kijken we waar we samen op kunnen trekken om deze groenstrook blijvend groen te maken. Bram Nugteren, omgevingsmanager; “De groenstrook is voor Wijk aan Zee toch wel de entree waar men trots op is en graag over meedenkt om dit gebied zo groen mogelijk te maken. Inmiddels is er een vervolgafspraak geweest en zijn ideeën uitgewisseld voor het aanplanten van nieuwe bomen en het aantrekkelijk maken van dit gebied voor vogels door het plaatsen van nestkasten. We hopen dit de komende maanden verder uit te werken.”