23
maart
2022
|
16:14
Europe/Amsterdam

Waterstofplannen verder in uitwerking: update van Tata Steel aan kamercommissie

Samenvatting

Vandaag heeft Tata Steel samen met de vakbond FNV een update gegeven aan de kamercommissie over de stand van zaken rondom de waterstof plannen voor de toekomst. De technische briefing had als doel om het eindrapport van Roland Berger te bespreken. Uit dit rapport bleek al de haalbaarheid van de waterstofroute.

Sinds de keuze voor de waterstofroute die gemaakt is in september, zijn grote stappen gezet om de route naar groen staal in een schone omgeving in detail uit te werken.

“Groen staal in een schone omgeving betekent dat wij met de DRI technologie staal gaan produceren op basis van waterstof (Groen). Wij werken er aan om in 2030 tenminste 30% van onze COuitstoot te verminderen,” lichtte Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland, toe. “In december hebben wij de keuze gemaakt waar de nieuwe installaties komen te staan en een contract getekend met Tennet voor een aansluiting op hun hoogspanningsnet. Twee technologieleveranciers hebben de opdracht gekregen om samen met ons de waterstofroute technisch uit te werken. Daarnaast is in februari dit jaar een eerste fase van het participatietraject opgestart waarbij we feedback op onze plannen vragen aan lokale bestuurders en omwonenden. Zo krijgen we nog duidelijker in kaart wat er speelt en leeft ten aanzien van de waterstofroute.”

Veel mensen nodig om het werk te verrichten
Inmiddels werken meer dan 100 mensen fulltime aan dit project. Tata Steel investeert nu al aan het onderzoeken, ontwerpen en praktisch uitwerken van de overgang naar groen staal. De omvang van het project zal blijven toenemen: in 2023 verwachten we dat het team nog meer zal groeien.

Stappenplan in kaart gebracht om in 2030 in werking te zijn
Om alle stadia van werkzaamheden duidelijk te maken, is een stappenplan opgesteld. Dat bestaat uit verschillenden fasen met de daarbij behorende tijdlijnen:

  • Ontwerpfase (nu-zomer 2022): het gaat hier om keuzes over de DRI-fabriek en bijbehorende elektrische ovens. Daarbij hoort ook een globaal inzicht in de impact van de keuzes op de lokale- en CO2-uitstoot. En wat deze keuzes betekenen voor de benodigde investeringen. 
  • Engineeringfase (vanaf zomer 2022): in deze fase wordt in detail uitgewerkt hoe de nieuwe installaties functioneren, hoe zij worden voorzien van energie en waterstof, op welke manier de aansluiting plaats vindt met de staalfabriek en waar de reststromen opnieuw worden ingezet in het productieproces. Al tijdens deze start het aanvragen van de bijbehorende vergunningen. Dit proces moet zorgvuldig, maar ook versneld worden doorlopen. 
  • Bouwvoorbereidingsfase (2022-2026): de bouw wordt voorbereid. Ondertussen worden de details uitgewerkt van de fabrieken en benodigdheden en zal het vergunningentraject continueren. Ook zal de aanbesteding van de nieuwe installaties starten. 
  • Bouwfase (2026-2028): deze fase, waarin de bouw van de nieuwe installaties plaats vindt, kan starten zodra het vergunningentraject succesvol is doorlopen. 
  • Opstartfase (2029): na oplevering van de nieuwe fabrieken worden deze stap voor stap opgestart. Als alles goed functioneert, kunnen de bestaande fabrieksonderdelen sluiten.

Meer is te lezen in de presentatie die is gegeven.

Lees ook het interview in het Financieele Dagblad met Hans van den Berg, CEO Tata Steel Nederland, en Cihan Lacin, bestuurder FNV Tata Steel.