05
juli
2022
|
09:24
Europe/Amsterdam

“Wij delen de urgentie om te verduurzamen”

Samenvatting

In januari is Milieudefensie een campagne gestart waarin het 29 grote bedrijven aanspreekt op hun klimaatplannen en hun activiteiten om de CO2-uitstoot te verlagen, waaronder ook Tata Steel. Begin april hebben leerlingen van de Tata Steel Academy en CEO Hans van den Berg Tata Steel’s klimaatplan overhandigd aan Donald Pols van Milieudefensie. Milieudefensie heeft alle plannen door NewClimate Institute (NCI) laten beoordelen en heeft vandaag de uitkomsten gepresenteerd.

Wij hebben het rapport gelezen en in zijn totaliteit zijn dit geen uitkomsten om trots om te zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering en daar helpen analyses als die van Milieudefensie bij. We zullen de punten waar we volgens Milieudefensie kunnen verbeteren oppakken, zoals bijvoorbeeld de rapportage van onze scope 3-emissies. 

We delen de zorg om het klimaat en de omgeving, en daarmee de noodzaak om te versnellen. Belangrijk is dat we hierbij gezamenlijk optrekken met overheid, ngo’s en anderen. 

Groen staal is in onze ogen het staal van de toekomst. Wij nemen afscheid van kolen en schakelen versneld over op staalproductie met waterstof. Vorig jaar september hebben wij onze ambities bekend gemaakt. Sindsdien hebben wij niet stil gezeten. De transformatie van Tata Steel is gestart en binnenkort maken wij vervolgstappen bekend. 

Onze ambities zijn helder: tegen 2030 – wanneer wij onze 1e DRI-installatie in gebruik willen nemen – minstens 30% minder CO2-uitstoot; rond 2035 75% minder CO2 uitstoten; in 2050 helemaal CO2-neutraal staal te produceren. Daarnaast willen we voor 2030 met de huidige installaties de CO2-uitstoot met enkele honderden kilotonnen verminderen. Wij geloven dat we hiermee de goede weg zijn ingeslagen.