09
juli
2021
|
15:10
Europe/Amsterdam

Zienswijze Tata Steel verwaaien kolenstof

Samenvatting

Tata Steel heeft in maart een zienswijze ingediend op de concept-last onder dwangsom (LOD) van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over het verwaaien van stof van een kolenmengveld op 14 februari jl.

Tata Steel is het met de Omgevingsdienst eens dat het kolenstof niet had mogen verwaaien naar de aan het terrein van Tata Steel grenzende duinen en maakt geen bezwaar tegen het feit dat de Omgevingsdienst hierover een last onder dwangsom (LOD) wil opleggen.

In de ingediende zienswijze wijst Tata Steel de Omgevingsdienst op het feit dat de concept-LOD over deze kwestie waarschijnlijk niet de juiste juridische onderbouwing bevat en verzoekt de Omgevingsdienst hiernaar te kijken.

Tevens geeft Tata Steel de Omgevingsdienst ter overweging om nog eens te kijken naar de hoogte van het bedrag van de concept-LOD, dat aan de hoge kant lijkt, gelet op alle omstandigheden van dit specifieke geval.