11
maart
2022
|
12:01
Europe/Amsterdam

Tata Steel tekent Bouwakkoord Staal voor duurzame bouw

Samenvatting

Op initiatief van Bouwen met Staal en in het bijzijn van Jacqueline Cramer (voormalig minister van VROM en huidig hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht), heeft Tata Steel samen met andere vertegenwoordigers van de verschillende schakels in de keten van de Nederlandse staalbouw het Bouwakkoord Staal getekend.

Voor (en namens) de gehele staalbouwketen zijn in dit convenant de collectieve ambities vastgelegd om CO2 te verminderen. Het Bouwakkoord is veelomvattend. Denk daarbij om de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Maar ook gaat het om het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het bevorderen van circulariteit in het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal. Door al deze facetten mee te nemen in de toepassing van staal in de bouw en de infrastructuur, wil de staalbouwketen per 2030 een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaat doelstellingen.

Tata Steel werkt hard aan de weg naar een duurzame toekomst. De waterstof ambitie wordt nu uitgewerkt naar concrete plannen. Plannen die een enorme operatie betekenen voor het staalbedrijf. De ambitie om CO2 te verminderen betekent ook dat Tata Steel zich inzet in de hele keten als het gaat om verduurzaming. Staal is een belangrijke toepassing in de bouw wereld. Stalen onderdelen zijn namelijk makkelijk demonteerbaar en kunnen zonder kwaliteitsverlies worden hergebruikt. Het is een permanent materiaal dat niet verloren gaat en is makkelijk opnieuw te gebruiken. En als dat niet mogelijk is, dan kan het worden omgesmolten tot nieuw staal, zelfs met betere eigenschappen dan het oorspronkelijk product.

Meer informatie over bouwen met staal is te vinden op https://www.bouwenmetstaal.nl/