01
september
2022
|
08:07
Europe/Amsterdam

Tata Steel werkt aan innovatieve producten voor de energietransitie

Samenvatting

De energietransitie zit in een enorme versnelling. Door de doelen uit het Klimaatakkoord en recente ontwikkelingen rond de beschikbaarheid van aardgas uit Rusland is de urgentie voor een nieuwe energie-infrastructuur gegroeid. Tata Steel zet zich volop in om innovatieve producten te ontwikkelen voor de infrastructuur van alle nieuwe vormen van duurzame energie. “Vanaf volgend jaar gaan we ook staal leveren dat speciaal geschikt is voor opslag en transport van waterstof of CO2”, aldus Huib Simon, hoofd marketing.

Het groeiende gebruik van duurzame energiebronnen in Nederland en de rest van de wereld vraagt om een nieuwe infrastructuur. Simon legt uit: “We gaan versneld van fossiele brandstoffen, die al vele decennia worden gebruikt, naar een veelvoud van alternatieven die overal vandaan komen. Van windenergie en waterstof gemaakt op de Noordzee, tot bijvoorbeeld zon- en bio-energie opgewekt bij diverse plekken op het land. Onze huidige infrastructuur moet op deze nieuwe bronnen worden aangepast. En daarnaast moet natuurlijk nog worden bijgebouwd – van de nieuwe windmolens tot aan buizen en kabels voor transport, maar ook de batterijen om energie op te slaan.” 

Voor de energietransitie is staal onmisbaar. Simon: “Eerder dit jaar publiceerde adviesbureau McKinsey al een belangrijk artikel dat duidelijk maakt dat staal een essentiële rol speelt in het realiseren van de infrastructuur van alle nieuwe vormen van energie. Dit geldt voor geen enkel ander materiaal. Ons team werkt dan ook hard aan het ontwikkelen van innovatieve producten om de transitie te faciliteren. Ons doel is om ons productportfolio voor de energiesector significant uit te breiden in de komende jaren.”

Verdere ontwikkeling van draagconstructies voor zonnepanelen 
Tata Steel produceert onder andere het staal voor de draagconstructies van zonnepanelenvoor grootschalige zonneparken. Jochem Niermeijer, marketing manager: “Deze markt groeit nog volop. We moeten in de EU de komende jaren zo’n 30 Gigawatt aan zonnepanelen installeren, denk aan 45.000 voetbalvelden. We blijven onze producten in deze markt dan ook continu verbeteren. Zo werken we aan staalsoorten met een langere levensduur, die minstens even lang meegaan als de langere levensduur van de zonnepanelen zelf. Zo’n 30 jaar inmiddels.We kijken ook naar oplossingen voor constructies die bij het opwekken van energie andere activiteiten niet in de weg staan. Denk aan zonneparken die op velden geplaatst kunnen wordenterwijl landbouwactiviteiten gewoon door kunnen gaan. Onze ambitie is om deproductie van draagconstructies voor zonnepanelen te verviervoudigende komende jaren. Voor een behoorlijk zonnepark van 1 MW is zo’n 40.000 kilo staal nodig, dus de behoefte voor deze stalen draagconstructies is er zeker.” 

Opslag en transport van waterstof of CO2 
Ook de technologie voor zowel de opwekking, opslag als het transport van (groene)energie ontwikkelt zich snel. Simon: “We moeten straks, net als bij gas, nieuwe energievormen over grote afstanden vervoeren. Wij zijn hard bezig om vanaf 2023 ook staal te leveren dat speciaal geschikt is voor opslag en transport van waterstof of CO2. Het vervoeren van deze twee energiebronnen brengt namelijk weer andere uitdagingen mee dan aardgas, zoals het aantasten van de buizen. We werken nu aan een oplossing hiervoor. Door de unieke eigenschappen van deze nieuwe staalsoortenbehouden deze pijpleidingen langer hun kwaliteiten kan het dus langdurig gebruikt worden om de opgewekte energie over lange afstanden te transporteren.”  

Groeiende behoefte aan groen staal 
In de komende periode worden de innovatieve productconcepten verder ontwikkeld. Simon: “Dit is natuurlijk niet een proces van de laatste maanden, we bereiden onshier al langer op voordoor veel te investeren in onze fabrieken en in machines voor toekomstige ontwikkelingen. De nieuwe continu-gietmachine die we vorig jaar in bedrijf hebben genomen is hiervan een goed voorbeeld. Deze installatie maakt de ontwikkeling van geavanceerde staalsoorten mogelijk die voor deze sector nodig zijn.”  

De groeiende focus op staal gaat gepaard met de belangstelling voor groen staal. Simon: “We merken ook dat duurzaamheid merkbaar hoger op de agenda van onze klanten staat. Het onderwerp staat inmiddels centraal in al onze gesprekken. Als we de transitie naar groene energie maken, dan bij voorkeur op basis van groen staal is wat we nu vaak horen. Wat ons betreft een goede ontwikkeling, die goed aansluit bij onze ambitie voor groen staal in een schone leefomgeving.Zo vervangen wij de hoogovens die draaien op kolen door een nieuwe technologie, die staal kan maken met waterstof. Daardoor is onze staalproductie CO2-neutraal in 2045.” 

Meer informatie 
Benieuwd naar wat Tata Steel nog meer doet op gebied van de energietransitie? Bezoek dan onze website voor meer informatie over de toepassingen van onze producten. 

Bekijk ook de ‘Kracht van Staal campagne’. In deze serie van artikelen en podcasts vertellen onafhankelijke sector experts, wetenschappers en andere partijen hun perspectief op de rol van staal in belangrijke thema’s voor onze samenleving. Beluister onder andere de podcast over de energietransitie met Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE).