Onze maatregelen tegen stofneerslag

Manual
Verwerking ROZA-slak in fabriekshal
Verwerking ROZA-slak in fabriekshal

 

We hebben een belangrijke stap gemaakt om een einde te maken aan grafietoverlast voor de omgeving. 

Doordat de verwerking van deze slaksoort (ROZA-slak) nu in de nieuwe hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

In de fabriekshal wordt met platte bakken in plaats van pannen gewerkt. Dit betekende dat de 2 ruwijzerontzwavelingsinstallaties (ROZA) van de staalfabriek die de slak in de pannen gieten, moesten worden omgebouwd. Zo kan de stroom aan ROZA-slak opgevangen worden in platte bakken en vervolgens verwerkt worden in de nieuwe fabriekshal. Daarnaast zijn ook de belangrijkste terreindelen rond Harsco geasfalteerd. Hierdoor kunnen we het terrein beter schoonhouden en wordt het opwaaien van stof door logistieke bewegingen zovel mogelijk voorkomen. Bekijk hieronder de video waarin Sil Klaver en Franka van Breemen meer uitleg geven over het nieuwe verwerkingsproces.

Bekijk hieronder ook de animatie die meer uitleg geeft hoe stof wordt afgevangen en hoe de nieuwe werkwijze eruit ziet.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
Koeltijden ROZA-slak verlengen
Koeltijden ROZA-slak verlengen

 

Om overlast te voorkomen heeft Tata Steel het productieproces aangepast en zijn er extra maatregelen genomen in het slakverwerkingsproces bij Harsco. Het proces is daarbij zodanig aangepast dat de koeltijden van de pannen met ROZA-slak structureel boven de 16 uur zijn. Dit hebben we bereikt door de hoeveelheid slak per pan te beperken, het aantal slakpannen flink uit te breiden, extra wagons aan te schaffen en het koelspoor te renoveren.

Inmiddels is de bouw van de fabriekshal voor de verwerking van ROZA-slak afgerond. Doordat de verwerking van deze slaksoort (ROZA-slak) nu in de nieuwe hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

maatregelen stof
Manual
Productie- en verwerkingsprocessen converterslak
Productie- en verwerkingsprocessen converterslak

Uit stofanalyses bleek dat ook het verwerken van converterslak veel stofklachten veroorzaakte in de omgeving. Vanaf eind 2020 zien we dat het aandeel converterslakstof in de monsters uit Wijk aan Zee flink is geslonken. In november 2019 en januari 2020 bevatte het stof in Wijk aan Zee nog 40% tot ruim 60% slakdeeltjes, vanaf februari daalt dit tot onder de 20%, met een uitzondering van één piek in september 2020.

De structurele verlaging van het aandeel converterslakstof komt onder meer doordat we de beschermlaag uit de slakkenpannen hebben verwijderd zodat er tijdens het kiepen geen verpulverde laag mee komt. Ook kiepen we deze slak op minimale hoogte van de put. Verder hebben we het converterproces in de staalfabriek grondig geanalyseerd en aangepast, waardoor de converterslak beter kan worden verwerkt en de stofuitstoot verminderd is.

In april 2020 hebben we een proef gedaan waaruit bleek dat we het koelproces na het kiepen konden verbeteren. Aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd waardoor er ook minder stof vrijkomt tijdens het koelen en uitgraven van de converterslak. Tijdens de proef hebben we ook een prototype overkapping geplaatst over een open slakkenput voor converterslak.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
Asfalteren terreindelen
Asfalteren terreindelen

 

Om stofverspreiding door transportbewegingen op het slakverwerkingsterrein zoveel mogelijk te voorkomen, zijn belangrijke onverharde wegen en terreindelen geasfalteerd.

Hierdoor is het mogelijk om met energiezuinige voertuigen te gaan rijden. Bovendien is het terrein nu eenvoudiger schoon te houden.

Wegnemen emissiepunten Sinterfabriek

Wij hebben in september 2019 een tweetal emissiepunten weggenomen waardoor de emissie van fijnstof door de Sinterfabriek is verminderd.

maatregelen stof