maatregelen geluid
Manual
Staalfabriek: nieuwe geluidsdempers primaire afzuiginginstallatie
Staalfabriek: nieuwe geluidsdempers primaire afzuiginginstallatie

De primaire afzuiginstallatie van de Staalfabriek zuigt stof af dat vrijkomt bij het staalmaakproces. Deze installatie kan mogelijk hoorbaar zijn in de woonomgeving. We hebben drie geluidsdempers geplaatst. Hierdoor verminderen we de mogelijke geluidsemissie van dit proces, met name wanneer er minder omgevingsgeluid, ‘s nachts bijvoorbeeld. Drie nieuwe geluidsdempers bij de staalfabriek hebben nog niet het gewenste effect. De geluidsemissies namen af, maar het zoemende geluid nog niet. We zoeken door naar mogelijkheden om deze geluidsbron verder te dempen.

Inbouwen geluidsdemper
Manual
Schrootpark: operationele aanpassingen
Schrootpark: operationele aanpassingen

Omwonenden, voornamelijk uit Wijk aan Zee, ervaarden geluidsoverlast door de schroothandling van het nieuwe schrootpark. Daarom is er in 2019 een geluidsmuur verhoogd op de noordwesthoek van het park. Na evaluatie met omwonenden zijn er vijf nieuwe schrootcompartimenten gebouwd. Deze compartimenten zijn voorzien van aangrenzende geluidsmuren. Door binnen deze vakken schroot te verladen, zijn er voor de omgeving minder geluiden hoorbaar. We hebben nachtactiviteiten zoveel mogelijk verminderd en op een aantal kritische plekken een nieuw geluidsmonitoringssysteem geïnstalleerd. Daarmee herleiden we geluiden naar de bron. Ook kunnen de nieuwe systemen ons inzicht geven of en waar er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de geluidsemissie verder te verminderen. Vanzelfsprekend houden wij via monitoren en geluidsmetingen de situatie nauwlettend in de gaten zodat de verbetering ook standhoudt.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
Grondstoffenlogistiek: nieuwe alarmen transportbanden
Grondstoffenlogistiek: nieuwe alarmen transportbanden

Bij de transportbanden van de grondstoffenlogistiek zijn bij elkaar een paar honderd veiligheidsalarmen opgesteld. Ze waarschuwen als een transportband begint te lopen. Al deze alarmen zijn omgebouwd voor minder omgevingsgeluid. 

Manual
Noord terrein: verminderen geluiden door treinen
Noord terrein: verminderen geluiden door treinen

Over ons terrein loopt ruim 100 kilometer aan rails voor het transport van grondstoffen en producten. Voor de veiligheid van onze medewerkers hangen bij de spoorwegovergangen alarmbellen die afgaan wanneer er een trein aankomt. Deze bellen zijn hoorbaar in de omgeving. Bij ruim twintig spoorwegovergangen aan de grenzen van ons terrein zijn nieuwe alarmbellen geplaatst. Deze meten het omgevingsgeluid en passen het volume hierop aan. Dat betekent dat het maximale geluid beperkt blijft, maar ook dat het alarm zachter wordt als de trein voorbij is. Deze nieuwe technologie heeft zich bewezen en wordt ook bij andere overgangen toegepast.

Een ander idee voor geluidsbeperking is het smeren van de spoorstaven. Dit vermindert treingeluiden in bochten en beperkt slijtage. We bekijken momenteel of we dit op grote schaal toe kunnen passen.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
Staalfabriek: verminderen geluiden plakkenopslag
Staalfabriek: verminderen geluiden plakkenopslag

Bij de plakkenopslag verladen we plakken staal. Soms is dit hoorbaar in de omgeving. Een aantal werkzaamheden voeren we daarom niet meer 's nachts uit. We hebben nieuwe geluidsmonitoringssystemen op een aantal voertuigen. Zo kunnen we geluiden herleiden en monitoren. Ook kunnen de nieuwe systemen ons inzicht geven of en waar er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de geluidsemissie verder te verminderen. Vanzelfsprekend houden wij via monitoren en geluidsmetingen de situatie nauwlettend in de gaten zodat de verbetering ook standhoudt.

Overlast en maatregelen