Manual
ONDERZOEK KOOKSFABRIEKEN
ONDERZOEK KOOKSFABRIEKEN

 

Het herleiden van geurbronnen is complex, daarom heeft focus veel gelegen op het systematisch analyseren van verschillende data en het testen van nieuw verkregen inzichten. In 2020 hebben we een statistisch model ontwikkeld waarmee we voor elk moment de geurbelasting kunnen bekijken en het probleemgebied op het terrein kunnen aanduiden.

Een onderzoeksteam is bezig om alle bronnen van geuremissie systematisch te achterhalen. Voor het gehele terrein, maar ook specifiek voor Kooksfabriek 2. Het streven is om geurklachten vóór te zijn door objectief inzicht te krijgen in onze geuremissiepatronen. Dit betekent dat onze focus ligt op het systematisch analyseren van verschillende data en het testen van nieuw verkregen inzichten. In de afgelopen maanden hebben we een statistisch model ontwikkeld waarmee we voor elk moment de geurbelasting kunnen bekijken en het probleemgebied op het terrein kunnen aanduiden.

In de tweede fase van het geuronderzoek is meer inzicht verkregen in de daadwerkelijke bronnen van overlast bij Kooksfabriek 2, door data uit deze tool te koppelen aan procesdata. Parallel aan dat project hebben we een nieuwe technologie ingezet: een E-neus op een drone. Hiermee hebben we de geurprofielen van de geurbronnen in de omgeving van Kooksfabriek 2 in kaart gebracht. Door dit intensieve onderzoek hebben we concrete maatregelen kunnen opstellen die de geurbelasting in de omgeving de komende jaren fors zullen verminderen.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
INPANDIGE VERWERKING ROZA-SLAK
INPANDIGE VERWERKING ROZA-SLAK

We hebben een belangrijke stap gemaakt om een einde te maken aan grafietoverlast voor de omgeving. Doordat de verwerking van deze slaksoort (ROZA-slak) nu in de nieuwe hal plaatsvindt, is tijdens dit proces de kans op verspreiding van grafiethoudend stof naar de omgeving verleden tijd.

In de fabriekshal wordt met platte bakken in plaats van pannen gewerkt. Dit betekende dat de 2 ruwijzerontzwavelingsinstallaties (ROZA) van de staalfabriek die de slak in de pannen gieten, moesten worden omgebouwd. Zo kan de stroom aan ROZA-slak opgevangen worden in platte bakken en vervolgens verwerkt worden in de nieuwe fabriekshal. Het transport van de platte bakken naar het slakverwerkingsterrein gebeurt in casettes die overkapt zijn zodat er geen water bij het slak kan komen. Hierdoor voorkomen we geurontwikkeling. Ook worden de platte bakken voordat ze inpandig worden gekiept, gekoeld onder een overdekte locatie.

Daarnaast zijn ook de belangrijkste terreindelen rond Harsco geasfalteerd. Hierdoor kunnen we het terrein beter schoonhouden en wordt het opwaaien van stof door logistieke bewegingen zovel mogelijk voorkomen. Bekijk hieronder de video waarin Sil Klaver en Franka van Breemen meer uitleg geven over het nieuwe verwerkingsproces.


 Bekijk hieronder ook de animatie die meer uitleg geeft hoe stof wordt afgevangen en hoe de nieuwe werkwijze eruit ziet.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
UITBREIDING E-NEUZENNETWERK
UITBREIDING E-NEUZENNETWERK

Tata Steel in IJmuiden gaat het netwerk van elektronische neuzen (E-neuzen) op het bedrijfsterrein verder uitbreiden. Fasegewijs zullen de komende maanden 30 E-neuzen bij worden geplaatst. Daarmee verdubbelen we het aantal E-neuzen om geurbronnen beter te kunnen herleiden en zodoende gerichte maatregelen te kunnen nemen.De verwachting is dat de 30 E-neuzen fasegewijs in de komende maanden worden geplaatst bij verdachte geurbronnen. Zo worden op korte termijn de eerste vijf nieuwe E-neuzen geplaatst op het noordelijk deel van het terrein.

Daarnaast zijn we in mei 2020 een pilot gestart met de provincie Noord-Holland om gegevens uit te wisselen uit de verschillende E-neuzen die in de omgeving staan. Hierdoor proberen we nog meer inzicht te krijgen in geuren en de bronnen die overlast kunnen veroorzaken rondom het bedrijfsterrein en langs het Noordzeekanaal in de regio IJmond.

Ook zal gekeken worden welke oplossingen mogelijk zijn om de geuroverlast aan te pakken. De provincie Noord-Holland zal maandelijks rapportages gaan publiceren van de resultaten van de analyses van de E-neuzen en klachten. Daarnaast zal de provincie kwartaalrapportages publiceren die in zullen gaan op mogelijke trends.

Naast het uitbreiden van het e-neuzennetwerk en de inzet van drones, werken we hard aan het verkrijgen van objectieve inzichten in onze geuremissiepatronen.

Natte wasser HIsarna

We hebben onlangs bij de HIsarna een zogeheten ‘natte wasser’ geïnstalleerd. Deze wasser verlaagt de uitstoot van zwavelverbindingen met ruim 75%.

 

Overlast en maatregelen