Mannen kijken op kaart - stikstof maatregelen
Manual
Pelletfabriek: DeNOx-installatie
Pelletfabriek: DeNOx-installatie

Bij de Pelletfabriek wordt ijzererts verwerkt tot ronde balletjes (pellets) die worden ingezet in de Hoogovens. Met een zogenoemde DeNOx- en ontstoffingsinstallatie kunnen wij de uitstoot van dit productieproces fors verminderen. Met deze nieuwe high tech milieu-installatie, met een totale investering van 200 miljoen euro, wordt in 2023 al zo’n 80% minder uitstoot van lood, zware metalen en stof bij de Pelletfabriek ten opzichte van 2019 verwacht.

Sneller schoon
Om de vaart erin te houden hebben we de bouw van de ontstoffingsinstallatie losgekoppeld van de bouw van de DeNOx-installatie. Daardoor nemen we de ontstoffingsinstallatie al in 2023 in bedrijf en verminderen we de uitstoot van lood, zware metalen en stof sneller.

Hoe werkt het precies?
De rookgassen die vrijkomen bij de productie van pellets worden door een speciale leiding getransporteerd naar de nieuwe ontstoffingsinstallatie. Deze leiding is in totaal 140 meter lang en krijgt een doorsnede van 6 meter. Dat is vergelijkbaar met de doorsnede van een tunnelbuis van de Noord-Zuidlijn tunnel in Amsterdam. De ontstoffingsinstallatie zelf bestaat uit ruim 6000 filterzakken, bij elkaar ruim 60 km lang, die de rookgassen vervolgens reinigen zodat de uitstoot van stof en zware metalen bij de Pelletfabriek afneemt.

30% minder stikstofoxiden
In 2025 zal het tweede onderdeel, de DeNOx-installatie, in bedrijf worden genomen. Met deze installatie gaan we de uitstoot van stikstofoxiden bij de Pelletfabriek met wel 80% verminderen (en 30% van ons hele terrein). Hiervoor gebruiken we een nieuwe technologie die nog niet elders in de staalindustrie op deze schaal is toegepast.

Ontstoffings- en DeNox Installatie
Manual
Brononderzoek stikstofoxiden
Brononderzoek stikstofoxiden

Wij kijken naar de mogelijkheden om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) verder te verlagen. We doen onderzoek bij de bron, het hoogoven- en het kooksovengas. Het doel is om het stikstofgehalte in deze gassen te verlagen zodat bij het verstoken minder NOx wordt uitgestoten. De onderzoeksfase is al afgerond en we zijn nu haalbaarheidsstudies gestart. Zodra dit concreet, haalbaar en uitvoerbaar wordt, komt het op de overzichtskaart van de Roadmap Plus te staan.

tata-steel-skyline-site-IJmuiden-2018-076 with statues