GSL_30103B
Thomas - blog over minder stofuitstoot bij de hoogovens
Tjeerd Meenks blog windscherm
Manual
Grondstoffenlogistiek: aanvoer en bunker Hoogovens overkappen en afzuigen
Grondstoffenlogistiek: aanvoer en bunker Hoogovens overkappen en afzuigen

Sinds de start van de Roadmap in 2019 namen we diverse maatregelen om stofemissies verder te verminderen. Hierdoor slaat er nu minder stof van ons bedrijfsterrein neer in de directe woonomgeving. Met de Roadmap Plus voegen we daar een heel pakket nieuwe maatregelen aan toe. We verwachten hiermee de stofneerslag van Tata Steel in Wijk aan Zee rond de 65 procent te verminderen ten opzichte van 2019.

Veel effect verwachten we van de aanpak van verwaaiend stof bij de opslagvelden en transportbanden. Met nieuwe maatregelen verminderen we het zichtbare stof verder. Bijvoorbeeld door de bouw van een windscherm – ruim 18 meter hoog en ongeveer een kilometer lang. Het windscherm komt rond de grondstofopslagen en gaat de windsnelheid boven dit terrein verlagen. Daardoor krijgt de wind minder vat op het materiaal en waait het stof minder op. De vergunning voor het windscherm is aangevraagd en we willen dit jaar nog de eerste palen de grond in slaan. Ook komen er overkappingen voor de hoogovenbunkers en het bijbehorende grondstoffentransport. De planning is het volledige scherm in de eerste helft van 2024 af te ronden.  

Manual
Grondstoffenlogistiek: windscherm
Grondstoffenlogistiek: windscherm

Dit jaar nog verschijnen de belangrijke delen van het windscherm. Dit is een belangrijke maatregel om het verwaaien van stof naar de omgeving verder te verminderen. Verschillende specialisten, waaronder ecologen, hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een scherm te bouwen, zonder dat dit nadelige effecten heeft op de flora en fauna. Zoals bijvoorbeeld op vleermuizen.

Dit heeft geleid tot aanpassingen in het ontwerp. De komende tijd zullen wij een aangepast plan van aanpak afstemmen met de bevoegde instanties en het vergunningentraject opnieuw starten. Wij zetten alles op alles om het windscherm zo snel mogelijk te realiseren. De planning is het volledige scherm in de eerste helft van 2024 af te ronden.  

Windscherm infographic
Manual
Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak
Slakverwerking: overkappen koelproces converterslak

In april 2022 namen we een reeks nieuwe slakkenputten in bedrijf, voorzien van een mobiele overkapping. Voortaan wordt de complete stroom aan converterslak onder een overkapping gekoeld. Een stevig nevelgordijn zorgt ervoor dat zoveel mogelijk stof in de put blijft en dat vrijkomend stof direct weer neerslaat. We verwachten bij dit proces een afname van de stofemissies met circa 80%. 

Uit stofmonsters blijkt dat we met de Roadmap Plus al een goede stap hebben gezet op het gebied van slakstof. Monsteranalyses tonen aan dat het aandeel slakstof in de omgeving structureel is afgenomen, van 50% in de eerste helft van 2019 tot onder 30% gemiddeld per kwartaal daarna.

De schommelingen tussen kwartalen zijn deels door losse incidenten te verklaren maar komen grotendeels door de wisseling in seizoenen: er blijkt een hogere gemiddeld aandeel opgewaaide natuurlijke bodem materiaal in stofklachtenmonsters te zitten in de warmere maanden (Q2 en Q3) dan in de koudere maanden (Q1 en Q4) 

Afname slakstof 2022
Manual
Monitoren en meten
Monitoren en meten

Voor het meten van stof dat neerslaat in de directe woonomgeving laten wij op diverse locaties stofmonsters nemen. In samenwerking met TNO worden de monsters op hun herkomst geanalyseerd. Zo ontstaat een duidelijk beeld van het aandeel dat van Tata Steel afkomstig is. De analyses blijven we de komende jaren uitvoeren. Op deze manier houden we een actueel beeld van de stofverspreiding en kunnen we ons gericht blijven inzetten om dit zoveel mogelijk verder te verminderen.

Luchtfoto IJM
Blog Meera Pelletfabriek

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
Milieu-installatie Pelletfabriek
Milieu-installatie Pelletfabriek

De Pelletfabriek krijgt een ontstoffingsinstallatie. Daarnaast komt er een DeNOx-installatie om ook de uitstoot van stikstofoxiden verder te verminderen. Een team technische experts heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een slim ontwerp, waardoor we eerder dan verwacht aan de nieuwe ontstoffingsinstallatie kunnen beginnen. Dankzij deze uitbreiding dringen we naar verwachting bij de Pelletfabriek al in 2023 de uitstoot van stof, lood en andere zware metalen met circa 80% terug, ten opzichte van 2019. 

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Ontstoffingsinstallatie
Manual
Tussentijdse maatregelen boeken goede resultaten
Tussentijdse maatregelen boeken goede resultaten

Hoewel de realisatie van de ontstoffingsinstallatie niet eenvoudig is, willen we niet wachten op de afronding van het totale project om de emissies te verminderen. Om sneller resultaat te bereiken, is gekeken naar wat er op zeer korte termijn mogelijk is. Zo hebben we al diverse maatregelen genomen. Bij de fluorwassers, die momenteel de functie van de toekomstige ontstoffingsinstallatie vervullen, kwamen bijvoorbeeld al nieuwe sproeiers die stof en zware metalen nog beter afvangen. We zien in onze voorlopige resultaten dan ook een afname van fijn stof, zware metalen en lood. We blijven dit monitoren om te zien of deze verbeteringen doorzetten.

 

There is a Video here... please accept marketing cookies to view this content.

Manual
Minder dakemissies door extra afzuigkappen
Minder dakemissies door extra afzuigkappen

We plaatsen de komende periode extra afzuiginstallaties bij de daken van onze Staalfabriek en Hoogovens. Bij de Hoogovens hebben we inmiddels één extra afzuigkap geplaatst. Volgend jaar volgen er nog vijf verdeeld over beide Hoogovens. Deze gaan er naar verwachting voor zorgen dat de stofuitstoot tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% afneemt, ten opzichte van 2019. Ook de Staalfabriek staat in de startblokken om volgend jaar een extra afzuiginstallatie operationeel te maken. Deze afzuiginstallatie moet de rookgassen bij het proces van staal maken nog gerichter afzuigen.

Circa de helft minder stofuitstoot bij het converterproces in beeld
Tertiaire afzuiging april 2023
Smidsekap
Afzuigkappen hoogovens
tata-steel-skyline-site-IJmuiden-2018-076 with statues