maatregelen geur
Manual
Kooks- en Gasfabriek 2: Mechanische afdichting
Kooks- en Gasfabriek 2: Mechanische afdichting

Bij de Kooks- en Gasfabrieken produceren we kooks door steenkool in ovens te verhitten. We verbeteren de mechanische afdichting van de kookskamers bij Kooksfabriek 2. Daarmee verminderen we geuruitstoot tijdens het stoken. Dit werkt samen met operationele maatregelen, revisie van de kookskamers en een individuele overdrukbeheersing per kamer tegen geuremissies van Kooksfabriek 2. Met succes. Uit de eerste onafhankelijke metingen blijkt dat de geuruitstoot met ongeveer 75% verder is afgenomen. De resultaten worden continu gemonitord.

Bij de Kooks- en Gasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden produceren we kooks door steenkool in ovens te verhitten. Dit is nodig voor de productie van ijzer in de Hoogovens. De gassen die hierbij vrijkomen worden grotendeels afgezogen door een gasreinigingsinstallatie. Er kunnen echter via een aantal openingen zoals vulgaten, klimpijpen en ovendeuren, emissies vrijkomen die PAK’s bevatten. We werken hard om emissies waar mogelijk nog verder te reduceren. Daarbij is gekeken naar aanpassingen aan de bestaande installatie en maatregelen in het werkproces. Dankzij ingrijpende operationele maatregelen hebben we op deze plekken positieve resultaten geboekt. Zo stellen we door periodieke visuele waarnemingen vast dat de emissies bij de deuren van de ovens zijn gehalveerd. Daardoor verwachten we ook een afname in de uitstoot van PAK’s.

Maatregelen KGF2

Manual
Kooks- en Gasfabriek 2: Individuele overdrukbeheersing
Kooks- en Gasfabriek 2: Individuele overdrukbeheersing

Tijdens het garen van kooks ontstaat er een overdruk in de ovens. Hoe meer druk, hoe meer geur er uit de ovens kan ontsnappen. We onderzoeken technieken om de overdruk per oven te beheersen. Inmiddels is de centrale drukregeling aangepast. Minder pieken en afwijkingen leiden tot minder geuruitstoot. We zijn dit systeem verder aan het optimaliseren.

Bij de Kooks- en Gasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden produceren we kooks door steenkool in ovens te verhitten. Dit is nodig voor de productie van ijzer in de Hoogovens. De gassen die hierbij vrijkomen worden grotendeels afgezogen door een gasreinigingsinstallatie. Er kunnen echter via een aantal openingen zoals vulgaten, klimpijpen en ovendeuren, emissies vrijkomen die PAK’s bevatten. We werken hard om emissies waar mogelijk nog verder te reduceren. Daarbij is gekeken naar aanpassingen aan de bestaande installatie en maatregelen in het werkproces. Dankzij ingrijpende operationele maatregelen hebben we op deze plekken positieve resultaten geboekt. Zo stellen we door periodieke visuele waarnemingen vast dat de emissies bij de deuren van de ovens zijn gehalveerd. Daardoor verwachten we ook een afname in de uitstoot van PAK’s.

Maatregelen KGF2
Manual
Kooks- en Gasfabriek 2: Operationele maatregelen
Kooks- en Gasfabriek 2: Operationele maatregelen

We nemen diverse operationele maatregelen om mogelijke geuremissies bij Kooksfabriek 2 te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen in de stooksystemen, bij de gasreiniging en de batterijen.

Bij de Kooks- en Gasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden produceren we kooks door steenkool in ovens te verhitten. Dit is nodig voor de productie van ijzer in de Hoogovens. De gassen die hierbij vrijkomen worden grotendeels afgezogen door een gasreinigingsinstallatie. Er kunnen echter via een aantal openingen zoals vulgaten, klimpijpen en ovendeuren, emissies vrijkomen die PAK’s bevatten. We werken hard om emissies waar mogelijk nog verder te reduceren. Daarbij is gekeken naar aanpassingen aan de bestaande installatie en maatregelen in het werkproces. Dankzij ingrijpende operationele maatregelen hebben we op deze plekken positieve resultaten geboekt. Zo stellen we door periodieke visuele waarnemingen vast dat de emissies bij de deuren van de ovens zijn gehalveerd. Daardoor verwachten we ook een afname in de uitstoot van PAK’s.

Maatregelen KGF2
Manual
Kooks- en Gasfabriek 2: Revisie kookskamers
Kooks- en Gasfabriek 2: Revisie kookskamers

Om de garing van kooks te optimaliseren en de kookslucht te verminderen worden de kookskamers van Kooksfabriek 2 gereviseerd. We vernieuwen de ovenwanden om de kooks gelijkmatiger te verwarmen en geur van dit proces verder te verminderen. In totaal reviseren we 108 ovens.

Bij de Kooks- en Gasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden produceren we kooks door steenkool in ovens te verhitten. Dit is nodig voor de productie van ijzer in de Hoogovens. De gassen die hierbij vrijkomen worden grotendeels afgezogen door een gasreinigingsinstallatie. Er kunnen echter via een aantal openingen zoals vulgaten, klimpijpen en ovendeuren, emissies vrijkomen die PAK’s bevatten. We werken hard om emissies waar mogelijk nog verder te reduceren. Daarbij is gekeken naar aanpassingen aan de bestaande installatie en maatregelen in het werkproces. Dankzij ingrijpende operationele maatregelen hebben we op deze plekken positieve resultaten geboekt. Zo stellen we door periodieke visuele waarnemingen vast dat de emissies bij de deuren van de ovens zijn gehalveerd. Daardoor verwachten we ook een afname in de uitstoot van PAK’s.

Maatregelen KGF2
Manual
Staalfabriek: Aanpassingen en nieuwe droogstandinstallatie
Staalfabriek: Aanpassingen en nieuwe droogstandinstallatie

Tijdens het drogen van ruwijzer- en staalpannen kan er geur vrijkomen. Het drogen gebeurt op een droogstandinstallatie. Dat drogen gebeurt op een droogstandinstallatie na het vervangen van de bemetseling van een pan. Om deze mogelijke geuremissie te verminderen gaan we een nieuwe droogstandinstallatie bouwen. Dit betekent dat we een nieuwe droogstand en een nieuwe gasreinigingsinstallatie plaatsen om geuremissie te verminderen. 

Maar voordat die klaar zijn hebben we alvast aanpassingen gemaakt om de gassen te recirculeren. Gassen die vrijkomen worden extra gereinigd voor direct hergebruik. De geur van dit proces is voor een langere periode gemonitord door de elektronische neuzen op ons terrein. Vergeleken met de situatie voor de aanpassingen namen deze e-neuzen de helft minder geurcomponenten waar. De positieve resultaten worden bevestigd door de e-neuzen in de directe woonomgeving. Op basis van de data uit het e-neuzen zien we dat er minder vaak klachten uit dit proces komen.

Manual
Koudbandwalserij: Operationele aanpassingen en nieuwe dampwasser Beitsbaan 22
Koudbandwalserij: Operationele aanpassingen en nieuwe dampwasser Beitsbaan 22

Het beitsen van rollen staal gebeurt in de Beitsbanen van de Koudbandwalserij. Tijdens het beitsen komen zuurdampen vrij. Deze worden afgezogen en gewassen in een dampwasser. Om de uitstoot van geur verder te verminderen, verbeterden we de werking van de dampafzuiging bij een van de beitsbanen. Daarnaast plaatsten we in december 2021 een extra milieu-installatie: een dampwasser. Om hier de geuremissie nog verder te verminderen pakken we door met vervolgonderzoek naar mogelijk aanvullende maatregelen.

Manual
Wat komt er nog aan?
Wat komt er nog aan?

We zetten onverminderd door met de maatregelen en reed genomen maatregelen bij Kooks- en Gasfabriek 2. Er komt een nieuwe droogstandinstallatie bij de Staalfabriek. Daarnaast blijven we onderzoek doen, zodat de geuruitstoot bij de Beitsbanen van de Koudbandwalserij verder kunnen verminderen.

Overlast en maatregelen