20
juli
2023
|
12:57
Europe/Amsterdam

Tata Steel en provincie Noord-Holland publiceren antwoorden op Heracless-Groen Staal

Samenvatting

De provincie Noord-Holland en Tata Steel Nederland publiceren vandaag hun reactie op vragen en suggesties die naar voren kwamen tijdens de eerste formele stap in het project ‘Heracless-Groen Staal’. Dit participatietraject heeft in deze eerste fase veel reacties opgeleverd, met ruim 300 afzonderlijke vragen en opmerkingen.

In de IJmond vonden half april vier participatiebijeenkomsten plaats waar is gesproken over de verduurzamingsplannen van Tata Steel. Vervolgens hebben verdiepende focusgesprekken plaatsgevonden op de thema’s techniek, participatie en gezondheid. De bijeenkomsten en vervolggesprekken vormen het begin van zorgvuldig voorbereide vergunningsaanvragen voor de bouw van de installaties waarmee het staalbedrijf op een schonere en duurzamere manier staal wil gaan maken. 

Groen staal kan op verschillende manieren worden gemaakt. Daarom beoordeelt Tata Steel nu uitgebreid welke techniek het bedrijf wil gaan gebruiken. Hoewel we nog in de eerste fase van de participatie zitten, hebben de reacties al effect gehad op de plannen en de uitvoering daarvan. Het meest zichtbaar is dat we opnieuw beoordelen, welke techniek we gaan realiseren. We kijken daarbij naar zowel een DRI en onder meer naar het gebruik van een electric arc furnace (EAF) als onderdeel van het bedrijfsproces. Bij de beoordeling van alternatieven komen onder meer de invloed op de leefomgeving, de circulariteit en het effect op bestaande installaties aan de orde. 

Ook bij de provincie Noord-Holland kwamen vragen binnen over Heracless-Groen staal, zo’n 150 in getal. De provincie en Tata Steel hebben alle vragen inmiddels beantwoord en delen de antwoorden via hun eigen website. De beantwoording van de vragen van Tata Steel zijn te vinden op de website van Tata Steel Nederland en de provincie Noord-Holland.

De publicatie van de vragen en antwoorden markeren de eerste formele stap in het aanvragen van de omgevingsvergunning. In totaal neemt het complete vergunningstraject naar verwachting drie jaar in beslag. Na deze zomer vinden vervolgstappen plaats in de procedure waarbij belanghebbenden weer worden betrokken.