20
juli
2023
|
16:53
Europe/Amsterdam

Tata Steel’s stip op de horizon is en blijft groen staal maken

Samenvatting

In september 2021 heeft Tata Steel bekendgemaakt volop in te zetten op de productie van groen staal via de waterstofroute, hierbij gebruikmakend van zogenoemde DRI-technologie. Dat is een technologie waarmee ijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer elektrische ovens.

Sinds 2021 zijn veel stappen gemaakt bij de uitwerking van het Groen Staal-plan. Tegelijkertijd is veel veranderd in de wereld om ons heen en zijn extra inzichten ontstaan die het noodzakelijk maken om opnieuw naar onze plannen te kijken. Er zijn namelijk meerdere technologieroutes om groen staal te maken. Wij overwegen daarom die verschillende opties, en de technologie(ën) die daarbij hoort en horen. 

Ons uitgangspunt is om een realistische, haalbare en breed gedragen route naar groen staal in een schone omgeving te bewandelen. Daar verandert niets aan. Onze ambitie naar groen staal is ongewijzigd. 

Bij de beoordeling van alternatieven komen onder meer de invloed op de leefomgeving, de circulariteit en het effect op bestaande installaties aan de orde. Met deze beoordeling komen we tot een voorkeursvariant die wordt opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dat is de eerste aanzet naar het vergunningproces. We zullen ook nadrukkelijker dan aanvankelijk de bedoeling was, ingaan op het onderwerp gezondheid. Dat was altijd al een onderwerp in het milieueffectrapport (MER) en daar besteden we nu extra aandacht aan. 

We staan voor een enorme opgave en hebben het over een enorme transitie van ons bedrijf. Het is van belang om alle scenario’s goed te overwegen voordat we verdere besluiten nemen. We verwachten hier na de zomer meer over te kunnen zeggen.