11
oktober
2023
|
13:35
Europe/Amsterdam

Opvolging Tata Steel aanbevelingen OVV-onderzoek ‘Industrie en Omwonenden’

Samenvatting

Enkele maanden geleden heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ gepubliceerd. De OVV-conclusies spreken voor zich en Tata Steel omarmt de aanbevelingen.

Het is goed dat er grondig onderzoek is gedaan naar de wijze waarop omwonenden van industriële bedrijven worden beschermd tegen nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan emissies van bedrijven. De OVV is gedegen te werk gegaan en hun conclusies spreken voor zich. 

We zijn al meer dan 100 jaar actief in de IJmond en onze ambitie is om daar nog minstens 100 jaar aan vast te plakken. Maar wel op een andere manier. De aanbevelingen die de OVV doet, nemen we daarom ter harte. In deze brief leggen we uit hoe we deze aanbevelingen opvolgen. 

Ons doel is schoner, groener en circulairder 
We zijn ons bewust van de zorgen in de omgeving en snappen dat mensen naar ons kijken als het gaat om een schonere en gezondere leefomgeving. We hebben daarin allemaal hetzelfde doel. 

Binnen het zogenoemde Roadmap Plus-verbeterprogramma hebben we de afgelopen jaren een groot aantal projecten opgestart om onze impact op de omgeving zo snel mogelijk verder te verminderen. Van een aantal maatregelen zijn de eerste resultaten inmiddels zichtbaar. Ons Groen Staal-plan richt zich op een toekomst waarin wij op een fundamenteel andere manier staal kunnen produceren. Gezondheid is in dit plan een belangrijk onderdeel, naast klimaat en een schonere leefomgeving. We onderzoeken welke projecten we in de tussenliggende periode kunnen doen om emissies verder te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. 

In gesprek gaan en blijven 
Wij zijn ons bewust van het wantrouwen in de omgeving. We zoeken nadrukkelijk contact met alle stakeholders en zouden graag zien dat er meer gezamenlijk wordt gesproken. 

Overeenkomstig het OVV-advies om het vertrouwen van de omgeving te herwinnen door het hele systeem te benutten, zien we daarom graag een overstijgende dialoog met alle partijen aan tafel onder regie van de Rijksoverheid. We kijken uit naar een eerste gesprek met overheden en omgeving, waarbij in de verschillende dossiers met elkaar naar op de toekomst gerichte oplossingen wordt gekeken. Dat is iets waar alle betrokkenen baat bij hebben.