29
maart
2024
|
15:56
Europe/Amsterdam

Tata Steel begonnen met derde fase herplanting groen Zeestraat

Selectie aan bomen past bij de oorspronkelijke begroeiing in de regio

Samenvatting

Deze week is Tata Steel Nederland begonnen met de derde fase van de heraanplant van bomen langs de Zeestraat. In deze fase worden er bomen en struiken langs het oude fietspad geplant. In totaal komen hier 75 bomen en 1200 nieuwe struiken. Er is gekozen voor bomen die van oudsher ook op duingrond groeien.

De reden dat Tata Steel de bomen langs het fietspad heeft gekapt, is de iepziekte. Deze boomziekte wordt veroorzaak door schimmels die het hout aantasten. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt, worden aangetaste bomen verwijderd. Tata Steel is begonnen met de nieuwe aanplant en verwacht deze half april af te ronden. 

Actief natuurbeleid 

Het aanplanten van de bomen is onderdeel van het natuurbeleid van Tata Steel. Dit beleid is er op gericht om, waar mogelijk, de natuur zoveel mogelijk in de originele staat terug te brengen en de biodiversiteit te ondersteunen. Dit wordt, naast het kiezen van een passende aanplant, bijvoorbeeld gedaan door van de stronken van de gerooide bomen zogenaamde rillen te maken. Dit zijn houtwallen die langere tijd blijven liggen. Deze houtwallen bieden een veilig heenkomen aan vogels of kleine duindieren. Dat bevordert de biodiversiteit. 

De bomen die geplant worden, bestaan uit een mix van beuken, eikenbomen en berken. De struiken die aangeplant worden zijn soorten die veel in de duinen voorkomen zoals Duin- en Meidoorn.