29
januari
2024
|
13:58
Europe/Amsterdam

Volgende stap voor Groen Staal-plan Tata Steel

Samenvatting

Tata Steel Nederland heeft de conceptnotitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hiermee gaat het Groen Staal-plan een volgende fase in. De omgevingsdienst zal het concept-NRD publiceren. Belanghebbenden hebben dan vervolgens de mogelijkheid om hier op te reageren.

Wij willen groen staal gaan maken. Op een schone, groene en circulaire manier. Dat doen we met nieuwe technologieën en duurzame energiebronnen. Daarvoor wordt in 2030 Hoogoven 7 vervangen door een zogenoemde Direct Reduced Iron Plant (DRP) gecombineerd met een elektrische oven (een Electric Arc Furnace; EAF). Ook de sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2 in 2029 maakt onderdeel uit van dit plan.

Deze andere manier van staal maken, levert een CO2-besparing op van 40%. Maar ook stofvermindering staat centraal in dit plan. De uitwerking van het plan heeft invloed op de omgeving en daarom worden omwonenden stap voor stap meegenomen via een participatietraject. In november 2023 heeft Tata Steel een extra participatie-avond georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens deze avond konden mensen vragen stellen over het plan en zich laten informeren over de laatste ontwikkelingen. Totaal zijn zo’n 80 mensen hier op af gekomen. 

Over de participatie tot en met december, publiceren we nu het verslag en de antwoorden op vragen en reacties van belanghebbenden. We geven bijvoorbeeld antwoord op vragen over de voorgenomen overkappingen van de grondstoffen die nodig zijn voor het Groen Staal-plan, hoe we geluidsoverlast willen voorkomen, hoe Tata Steel een positieve impact op de leefomgeving wil gaan maken en op welke wijze belanghebbenden kunnen participeren in de plannen. 

Bekijk hier de participatiereacties en antwoorden van Tata Steel. Klik hier voor informatie over de avonden van de omgevingsdienst.