27
februari
2024
|
13:00
Europe/Amsterdam

Tata Steel en GEDIA tekenen principeakkoord voor strategische levering van Zeremis groen staal

Samenvatting

Tata Steel Nederland heeft een zogeheten memorandum of understanding (MoU) getekend met GEDIA Automotive Group voor de langjarige levering van een aanzienlijke hoeveelheid milieuvriendelijker geproduceerd staal. Het Duitse bedrijf ontwikkelt en produceert lichtgewicht structurele carrosseriedelen en chassiscomponenten voor veel van ‘s werelds toonaangevende autofabrikanten. Deze overeenkomst helpt GEDIA zijn waardeketen CO2-vrij te maken en ondersteunt daarmee de inspanningen van hun klanten om auto's en vrachtwagens op een duurzamere wijze te produceren.

In eerste instantie is Tata Steel van plan om Zeremis® Carbon Lite – staal met een toegekende CO2-reductie tot 90%1) – aan GEDIA te leveren. Wanneer het staalbedrijf op de nieuwe manier staal gaat maken, is het de bedoeling dat Zeremis groen staal geleverd gaat worden. Om de waardeketen van GEDIA op de kortere termijn verder CO2-vrij te maken, hebben de bedrijven ook afgesproken om te onderzoeken hoe ze de uitstoot die samenhangt met het transport van staal kunnen verminderen. 

“Deze overeenkomst valt op door zijn langetermijn-karakter en omvang. Daarmee weerspiegelt het GEDIA’s sterke commitment om duurzaamheid in de automobielsector te stimuleren en hun vertrouwen in ons Groen Staal-plan”, aldus Heather Wijdekop, Commercial Director van Tata Steel IJmuiden. “Hoewel de noodzaak duidelijk is, kunnen we industrieën en waardeketens niet van de ene op de andere dag CO2-vrij maken. Zeremis Carbon Lite biedt daarom een overbruggingsoplossing totdat groen staal beschikbaar komt. Wij delen de ambities van GEDIA en dragen graag bij aan hun doelstellingen, waardoor we onze al bijna 15 jaar durende samenwerking naar nieuwe hoogten tillen. Door samen te werken met onze waardeketen kunnen we de de transitie naar groen staal versnellen.” 

Klaus Bierwirth, Chief Commercial Officer en lid van de Raad van Bestuur van GEDIA Automotive Group: “GEDIA heeft zich jaren geleden aangesloten bij het initiatief van verschillende autofabrikanten. Wij committeren ons aan het Klimaatakkoord van Parijs en streven naar CO2-neutraliteit in 2032. Om dit te bereiken heeft een bedrijf als het onze niet alleen de benodigde technologieën nodig, maar ook een veelbelovende partner aan zijn zijde. Deze hebben wij gevonden in Tata Steel. De ondertekening van de MoU getuigt van jarenlange samenwerking in vertrouwen en markeert tegelijkertijd het begin van een belangrijke nieuwe weg richting klimaatneutraliteit.” 

Transformatie naar een toonaangevende producent van groen, schoon en circulair staal 
Als een van de belangrijkste staalproducenten van Europa wil Tata Steel Nederland zich de komende jaren ontwikkelen tot een toonaangevende producent van groen, schoon en circulair staal. Het bedrijf heeft ambitieuze doelstellingen gesteld, waaronder een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% in 2030, samenvallend met de ingebruikname van de eerste DRP- en EAF-installaties, en volledige CO2-neutraliteit in 2045. Tata Steel is ook van plan om bij de productie van staal meer schroot ge gaan gebruiken, tot ongeveer 30% van de totale jaarlijkse productie in 2030. 

In lijn met zijn duurzaamheidsdoelstellingen heeft het bedrijf recent zijn aanbod uitgebreid met de lancering van Zeremis® Delivered. Deze service biedt klanten de mogelijkheid om hun staal te ontvangen via emissiearm transport. Hiermee kunnen zij hun scope 3-emissies2) en andere emissies die verband houden met het transport van staal verminderen. In eerste instantie is Zeremis Delivered beschikbaar voor klanten binnen een rijafstand van 300 kilometer van Tata Steel-locaties in Nederland en België. De milieuvriendelijke bezorgservice zal verder worden ontwikkeld om ook klanten op grotere afstand bediend kunnen worden, waarbij het dan ook gaat om andere vormen van transport. 


1) Dit is de maximale vermindering voor de som van de scope 1-, 2- en 3-emissies. Voor de som van scope 1- en 2-emissies betekent het een reductie van 100%. 
2) De uitstoot van broeikasgassen wordt door het GHG Protocol onderverdeeld in drie groepen, ook wel 'Scopes' genoemd. Scope 1 omvat de directe uitstoot van bronnen die eigendom zijn van een bedrijf of door dit bedrijf worden beheerd. Scope 2 omvat de indirecte uitstoot die ontstaan door de opwekking van ingekochte en door het rapporterende bedrijf verbruikte elektriciteit, stoom, warmte en koeling. Scope 3 omvat alle overige indirecte uitstoot binnen de waardeketen van een bedrijf.