11
januari
2024
|
08:55
Europe/Amsterdam

Plan van aanpak verbeteringen bij Kooks- en Gasfabrieken

Samenvatting

Sinds 20 juni 2023 staan de Kooks- en Gasfabrieken onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Tata Steel heeft een plan van aanpak besproken met de omgevingsdienst. Het plan van aanpak bevat verschillende elementen waarin we ons richten op het verdere verbeteringen bij de Kooks- en Gasfabrieken.

Binnen ons Roadmap Plus-verbeterprogramma hebben we de afgelopen jaren – ook bij de Kooks- en Gasfabrieken – veel maatregelen uitgevoerd. In de metingen zien we de impact hiervan. Volgens eerste metingen zijn de emissies bij de ovendeuren van Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2) gehalveerd en is de geuruitstoot met ongeveer 75% afgenomen. Kortom: minder PAK’s, minder geur en stof. 

Toch zijn we er nog niet. De zorgen van onze omwonenden zijn nog niet weggenomen. We zullen dan ook continu verder moeten blijven verbeteren. Daarom hebben we een plan van aanpak opgesteld met daarin de focus op verschillende projecten. Die allemaal als doel hebben om het nog beter te doen. 

Veel maatregelen al genomen 
Het plan van aanpak beschrijft verschillende projecten en benadrukt ook dat er al heel veel gedaan is om de Kooks- en Gasfabrieken te onderhouden. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld veel projecten uitgevoerd om ongare ovens te voorkomen. Met als resultaat dat het bedrijf 85% minder ongare ovens heeft ten opzichte van vorig jaar. We proberen zoveel mogelijk als kan deze ongare ovens te vermijden. 

Temperatuurbeheersing van belang 
Temperatuur speelt een grote rol bij het voorkomen van een ongare oven. Het garen is een proces wat zeer nauw luistert. Daarom wordt vooral gekeken naar maatregelen om de temperatuur nog beter te beheersen zodat de kookslading aan het eind van de gaartijd ook echt volledig gaar is. 
Zo hebben bijvoorbeeld alle klimpijpen een zogenaamde thermokoppel gekregen om het temperatuurverloop beter te kunnen meten. 

Ook voeren we een omvangrijk programma uit waarin de ovenwanden vervangen. Hierdoor kunnen de kooks gelijkmatiger verwarmd worden en wordt de geur van dit proces verder verminderend. In totaal reviseren we 108 ovens. Lees hier meer over: https://www.tatasteelnederland.com/milieu-en-leefomgeving/geur/maatregelen-geur#ovenwanden 

Trendanalyse nodig voor de toekomst 
Tata Steel meldt sinds juni 2022 naast de ongewone voorvallen ook de bijzondere bedrijfsomstandigheden en onderhoud aan de ODNZKG. Dit geeft een inzicht in het aantal voorvallen, maar betekent ook een toename van meldingen in het milieumeldsysteem. Hierdoor is het onderscheid tussen wat echt relevant is en wat niet, soms lastig. Tata Steel stelt voor om focus te leggen op de trends naast het aanpakken van de afzonderlijke incidenten. 

Daarbij is het voor Tata Steel uiteraard ook van belang dat we zelf goed kijken naar de inrichting van onze eigen processen, de onderlinge communicatie, leiderschap en aansturing binnen de fabrieken. Dit zijn dan ook allemaal elementen die terug te vinden zijn in het plan van aanpak.