14
februari
2024
|
12:42
Europe/Amsterdam

T.V. Narendran, CEO Tata Steel Ltd: “Ik vind dat we als staalbedrijf moeten veranderen”

Samenvatting

T.V. Narendran is als CEO & Managing Director verantwoordelijk voor alle staalactiviteiten van Tata Steel Ltd, het moederbedrijf waar Tata Steel Nederland onderdeel van is. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Tata Steel Nederland. Door deze functies is hij regelmatig in Nederland en deelt hij graag zijn kijk op de uitdagingen en veranderingen waarmee Tata Steel Nederland wordt geconfronteerd, en waarom dat goed en logisch is.

“Ik ben regelmatig een of meerdere dagen in Nederland”, vertelt Narendran. “Niet alleen voor formele vergaderingen, maar ook om mensen te spreken die direct of indirect betrokken zijn bij het bedrijf en onze site in IJmuiden.” 

De afgelopen jaren is veel gebeurd rond Tata Steel Nederland. In zakelijk opzicht met bijvoorbeeld COVID-19, de oorlog in Oekraïne en de Europese economische situatie, maar vooral met betrekking tot de positie van het staalbedrijf in de directe omgeving. Narendran: “Met name dat laatste heeft mijn aandacht. Ik wil de situatie en de zorgen die leven zo goed mogelijk begrijpen. Ieder bezoek staat voor mij in het teken van luisteren en leren.”  
 

Trots op IJmuiden 

“Ons bedrijf in IJmuiden is er een waar we altijd trots op zijn geweest”, zegt Narendran als hij het heeft over de grootste fabriek van Tata Steel buiten India. “Het is een fabriek die het doorgaans heel goed heeft gedaan, financieel en operationeel. Het is ook een fabriek met een toekomst.” 

Europa is waardevol voor Tata Steel, en Narendran ziet Nederland als bruggenhoofd. In Europa heeft het bedrijf te maken met een geavanceerde markt. Klanten zijn kritisch en veeleisend. “In Europa is duidelijk sprake van een belangrijke transitie. De vragen en verwachtingen van de samenleving, overheid, klanten en omwonenden veranderen. We kunnen en mogen dit niet negeren. Europa loopt in die zin voor op India, want ook daar zullen de zorgen om het klimaat en leefomgeving gaan spelen.”

Ik vind dat we als staalbedrijf moeten veranderen. Als wij ons weten aan te passen aan de veranderende verwachtingen van de maatschappij en tegelijkertijd onze concurrentiekracht behouden, denk ik dat we goed werk hebben geleverd.

“Maar om de verwachtingen te managen: we kunnen de schoonste en groenste staalfabriek ter wereld zijn, we zullen altijd een staalfabriek zijn. Er zal dus nooit nul geluid of emissie zijn. Een staalfabriek zal nooit een elektronicafabriek worden.” 
 

Strategische voorsprong 

Sprekend over het belang van staal en de transitie naar groen staal pleit Narendran voor overheidssteun: “Staal is onlosmakelijk verbonden met de wereld waarin we leven. Zonder staal geen wasmachines, eten en woningen of woninginrichting. Zonder staal ook geen groene energie, duurzame industrie of elektrisch vervoer. En geen enkel staalbedrijf in de wereld kan de transitie die we met zijn allen willen maken realiseren zonder overheidssteun. Dat geldt voor de hele staalindustrie, niet alleen voor ons. Je ziet dat elders inmiddels ook gebeuren. Overigens zie je door de jaren heen dat overheden in transities een actieve rol hebben gespeeld en hebben willen spelen.” 

Narendran is van mening dat Tata Steel in Nederland een strategische voorsprong heeft om succesvol de omslag naar groen staal te maken: “De fabriek is toonaangevend in de industrie en zit richting toekomst op één van de beste locaties in Europa. Door onze plek aan de kust en een eigen zeehaven hebben we direct toegang tot zee en daarmee de aanvoer van grondstoffen en een goede verbinding richting klanten. Wenckebach heeft dat 100 jaar geleden heel scherp gezien. En dadelijk is er ook een directe verbinding met energie van wind op zee.” 

In vergelijking met concurrenten hebben we in IJmuiden een duidelijke case voor de transitie die we met ons Groen Staal-plan willen maken en ik hoop dat de Nederlandse regering er de logica van inziet.

Dat de Nederlandse overheid in dat proces veel en kritische vragen stelt, vindt Narendran niet meer dan logisch. “Hun blik is niet wezenlijk anders dan die van banken of Tata Steel zelf. Maar naast het geld dat we zelf in ons Groen Staal-plan steken, hebben we overheidssteun nodig, net als onze concurrenten in Duitsland, België en Frankrijk. En terwijl we hiermee een zo gelijk mogelijk Europees gelijk speelveld creëren, snap ik dat de Nederlandse overheid ons nog meer zal aanspreken op onze verantwoordelijkheid om verder te verduurzamen en dat er vertrouwen moet zijn in onze intenties.” 
 

Europa op kop als groene staalmarkt 

In de 35 jaar die Narendran inmiddels in de industrie werkt, heeft hij geleerd dat het belangrijk is om alert te zijn op disrupties – van nieuwe spelers of door strategischer opererende landen en regio’s. “Op zich zijn dat geen nieuwe fenomenen. Je moet blijven kijken naar waar de eigen toegevoegde waarde ligt. Die verschuift namelijk constant”, stelt hij. 

Narendran analyserend: “Het Amerikaanse staalbedrijf Nucor bijvoorbeeld besloot eind jaren ’70 de vlamboogoven in gebruik te nemen en op een nieuwe wijze te werken. Inmiddels is het een van de meest waardevolle staalbedrijven ter wereld. Zo is ook vanaf eind jaren ‘80 een groot deel van de aluminiumindustrie verschoven naar het Midden-Oosten omdat die regio inzette op lagere energiekosten. Iets wat in de toekomst nog belangrijker lijkt te gaan worden.” 

Narendran tijdens Dudok QA

Tegen de achtergrond van de verschuivende dynamiek in de mondiale staalindustrie gelooft Narendran in Europa: “In combinatie met de geavanceerdheid van de Europese markt en het CO2-beleidskader denk ik dat Europa een voorsprong heeft op de rest van de wereld.” 

Het is zeer goed voorstelbaar dat de Europese markt uitgroeit tot een van de grotere groene staalmarkten ter wereld, en dat de evolutie van de Europese staalmarkt waarschijnlijk de trends in andere regio’s zal bepalen.

“We kunnen bijvoorbeeld de waarde van staal meer laten verschuiven van de waarde van grondstoffen naar de gebruikswaarde van staal door klanten. Met een diepere inbedding bij onze klanten en door waarde-analyse en waarde-engineering kunnen we onze klanten helpen de meerwaarde van staal beter te benutten. Als Tata Steel en Tata Steel Nederland kunnen we hier zeker in voorop lopen. Dat is goed voor het bedrijf, voor Nederland en India, voor onze welvaart en vanuit geopolitiek oogpunt”, stelt Narendran afsluitend.