28
maart
2024
|
15:43
Europe/Amsterdam

Het rapport van Wijers en Blom biedt een goede basis voor verdere gesprekken

Samenvatting

In oktober 2023 vroeg demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat aan Hans Wijers en Frans Blom om onafhankelijk advies te geven over mogelijke acties voor de Staat met betrekking tot verschillende duurzaamheidsroutes voor Tata Steel Nederland. Wij hebben goede en constructieve discussies met Wijers en Blom gevoerd en hen alle nodige input geleverd voor de totstandkoming van dit rapport, dat nu is gepubliceerd.

We waarderen de bevestiging in het rapport dat ons Groen Staal-plan goed onderbouwd is en een grote kans van slagen heeft. In ons plan hebben wij veel nadruk gelegd op het verder verminderen van uitstoot en hinder voor de omgeving. Daarnaast bevat het plan belangrijkste maatregelen op het gebied van gezondheid, waaronder het verder verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstof. Dit was ook één van de aanbevelingen uit het RIVM-rapport

We ondersteunen het standpunt van Wijers en Blom dat het bijzonder belangrijk is om snel vooruit te gaan. Daarom werken wij en de overheid intensief samen aan de voorbereidingen voor het vergunningsproces. Het maatwerkprogramma waar we met de Nederlandse overheid over praten, is een belangrijke voorwaarde voor het Groen Staal-plan. Het is van groot belang voor de toekomst van Tata Steel in Nederland en voor de sociale en economische waarde die wij creëren. Daarover zijn wij continu in gesprek met bewoners uit de directe omgeving en alle andere stakeholders. 

Om ons Groen Staal-plan tot een succes te maken, hebben we onze eigen kennis, inzet en middelen nodig, alsook de financiële- en beleidsondersteuning van de Nederlandse overheid. Binnen Europa is aandacht voor de betaalbaarheid van energie- en netwerkkosten nodig. We zijn bezorgd dat deze stijgende kosten momenteel alleen in Nederland worden opgelegd, waardoor Nederlandse industriële partijen elk jaar hogere kosten hebben die bedrijven in andere Europese landen niet hebben. Een gelijk speelveld is voor ons essentieel om transitie naar Groen Staal te kunnen maken. 

We kijken ernaar uit om onze gesprekken met de overheid te vervolgen en tot verdere afspraken te komen en kunnen niet wachten om over te gaan tot de eerste concrete stappen in het bouwen van een schone, groene en meer circulaire staalfabriek.