05
juli
2023
|
14:37
Europe/Amsterdam

“Supergaaf om aan een schonere leefomgeving te werken, en mijn oude werkplek te verbeteren”

Samenvatting

Richard van Donselaar kwam in 1999 van onze bedrijfsschool en startte als smelter bij de Hoogovens. Ruim 20 jaar later werkt hij als projectleider bij Hoogoven 7 en vertelt hij hoe hij helpt om de uitstoot verder te verminderen.

Toen ik in 1999 van de bedrijfsschool kwam, startte ik als smelter. Toen nog bij de Koninklijke Hoogovens, wat vrij snel daarna Corus werd. Ik werkte met ervaren smelters – echt de oude garde – die me ook veel vertelde over hoe het vroeger ging bij de oude inmiddels gesloopte hoogovens. Inmiddels heb ik mijn HBO-studie Werktuigbouwkunde afgerond, en werk ik als projectleider bij Hoogoven 7 aan het steeds verder verminderen van de uitstoot. 

Van open goten naar push & pull 
Tot eind jaren 70 liep bijvoorbeeld het vloeibare ruwijzer nog uit de oven door een open goot naar de mengers. Daar kwam rook en stank bij vrij. Het onderhoud aan de goten was zwaar. Begin jaren 80 werden de goten stapsgewijs overkapt en zijn er afzuiginstallaties gekomen. Sinds die jaren zijn we blijven vernieuwen en investeren. Niet alleen de werkomstandigheden zijn verbeterd, er is veel meer kennis opgedaan over emissies en ook de buitenwereld is een stuk kritischer gaan kijken. Ook wij willen de uitstoot verder verminderen, bedenken plannen op basis van nieuwe inzichten en ondernemen actie. 

Het verminderen van de uitstoot is een belangrijke focus voor ons bedrijf, zo ook bij de afdeling Hoogovens. Er wordt veel onderzoek gedaan naar milieu-gerelateerde maatregelen. Dat heb ik ook gedaan. Ik werd gevraagd om specifiek te kijken naar verbeteringen om emissies uit de ovenhuizen van de hoogovens te verminderen. 

Een van die verbeteringen uit mijn afstudeeronderzoek van vorig jaar is de toepassing van een zogenaamd push-en-pullsysteem. Bij het openen en afsluiten van de tapgaten in de Hoogoven komt soms rook vrij. Dat willen we graag nog gerichter afzuigen om verspreiding te verminderen, dat is best complex. Want je verliest zuigkracht naarmate je van verder zuigt. 

Ik heb onderzocht in hoeverre een push-en-pullsysteem een oplossing zou kunnen zijn. Daarbij gebruiken we afschermwanden om stofverspreiding tot het minimum te beperken, en blazen we met ventilatoren het stof naar de afzuigkappen toe. En dit blijkt heel effectief. De huidige afzuigpunten zuigen nu 50 tot 60% minder valse omgevingslucht aan, en dus effectief meer stof en rookemissie. 

Een betere fabriek voor een schonere omgeving 
Het is supergaaf om te zien dat mijn afstudeeropdracht toegevoegde waarde heeft en ik er zelf als projectleider deel van uit mag maken om verbeteringen op een voormalige werkplek te realiseren. 

Maar misschien nog wel belangrijker vind ik dat ik zo een bijdrage kan leveren aan een schonere omgeving. Als Tata Steel werken we elke dag aan het verder verminderen van onze impact op de omgeving. Ik hoop dat de omgeving dat weet, ziet en vooral ook merkt. Alleen zo kunnen we het vertrouwen terugwinnen van de omwonenden. 

De uitkomst uit het onderzoek van Richard wordt op dit moment gerealiseerd, ook de eerste afzuigkap bij een van de hoogovens is inmiddels in bedrijf. Bij de renovatie van andere hoogoven, installeren we ook daar de kappen. De extra afzuigkappen en de push en pull-methode gaan er naar verwachting voor zorgen dat de stofuitstoot tijdens het aftappen van vloeibaar ruwijzer met circa 75% afneemt.