13
november
2023
|
14:00
Europe/Amsterdam

Tata Steel neemt maatregelen om concurrerend te blijven

Samenvatting

De staalmarkt verkeert al enige tijd in zwaar weer. Om nu én in de toekomst structureel concurrerend en winstgevend te blijven, neemt Tata Steel Nederland forse maatregelen, waaronder een vermindering van 800 arbeidsplaatsen in IJmuiden.

Ondanks alle inspanningen van Tata Steel om haar marktpositie te verbeteren en kosten te verminderen, is er meer nodig en moet het bedrijf ook de personeelskosten verder naar beneden brengen. De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is een moeilijk besluit, dat grote persoonlijke impact kan hebben op medewerkers en hun families. 

De banenreductie raakt naar verwachting ongeveer 500 eigen Tata Steel-medewerkers. Het gaat met name om mensen in management-, staf- en ondersteunende functies. Er wordt nadrukkelijk niet ingegrepen in de vijfploegendienst. Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten en het bedrijf zal met de vakbonden in gesprek gaan over een sociaal plan. 

De overige 300 arbeidsplaatsen die verdwijnen, betreft het werk van inhuurkrachten en het niet invullen van vacatures die niet direct aan de productie gerelateerd zijn. 

Maatregelen in het belang van Groen Staal-toekomst 
De maatregelen die genomen worden, zijn ook in het belang van de transformatie naar een schoner, groener en circulairder staalbedrijf. Daar wordt nu én komende jaren flink in geïnvesteerd. Het is daarom belangrijk om een stevige concurrentiepositie te hebben én te behouden en wendbaar genoeg te zijn om in te spelen op snel veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. Zeker wanneer in toenemende mate landen een actievere industriepolitiek voeren, waardoor ook een gelijk speelveld in Europa verstoord wordt. 

Behoefte aan technisch geschoolde mensen blijft 
Ondanks de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is er geen volledige vacaturestop. De behoefte aan technisch geschoolde mensen, bijvoorbeeld in de productie, blijft. Nu én in de toekomst bij de volgende stappen van ons Groen Staal-plan.