27
juli
2023
|
10:46
Europe/Amsterdam

Tata Steel opteert voor andere technologieroute in Groen Staal-plan

Samenvatting

In september 2021 heeft Tata Steel bekendgemaakt volop in te zetten op de productie van groen staal via de waterstofroute, hierbij gebruikmakend van zogenoemde DRI-technologie. Dat is een technologie waarmee ruwijzer wordt gemaakt op basis van aardgas of waterstof, uitgevoerd in combinatie met een of meer elektrische ovens.

Sindsdien zijn veel stappen gemaakt bij de uitwerking van het Groen Staal-plan. Tegelijkertijd is veel veranderd in de wereld om ons heen en zijn extra inzichten ontstaan. Dit maakte het noodzakelijk om de verschillende technologieroutes om groen staal te maken zorgvuldig te evalueren. Aan de hand daarvan is het plan aangepast. 

In de eerste fase wil Tata Steel voor de combinatie gaan van een DRI met een smelter, een Electric Arc Furnace (EAF). Daarnaast kijken we nu al welke technologieën we in de tweede fase kunnen gebruiken, waarbij de Reducing Electrical Furnace (REF) technologie onze voorkeur heeft. 

Met de keuze voor een andere technologieroute, en daarmee de aanpassing van het initiële plan, is de volgende stap het voorbereiden van een adviesaanvraag bij Tata Steel’s centrale ondernemingsraad over de strategische richting die wij voor ogen hebben om de groen staalroute vorm te geven. 

Groen staal is en blijft onze stip aan de horizon en onze belofte om de klimaatdoelstellingen te halen, staat recht overeind. Het uitgangspunt is en blijft om een realistische, haalbare en breed gedragen route te bewandelen naar de productie van groen staal in een schone omgeving. 

Na de zomer verwachten we meer informatie te kunnen verstrekken.