08
november
2023
|
12:10
Europe/Amsterdam

Volgende stap Groen Staal-plan: participatie-avond

Samenvatting

De provincie Noord-Holland heeft op 7 november 2023 groen licht gegeven om de procedure te starten voor de volgende stap naar een duurzame productie van staal door Tata Steel. Wij zijn hier blij mee.

Op vrijdag 3 november hebben wij ons aangepaste Groen Staal-plan aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, als onderdeel van de maatwerkaanpak. Het plan is belangrijk veranderd ten opzichte van het vorige plan, met in het nieuwe plan meer nadruk op de omgeving, focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie.

De uitstoot en verwaaiing van fijn stof wordt drastisch minder. Zo willen we, naast bestaande RoadmapPlus maatregelen, een groot deel van onze grondstoffen overkappen. Het gaat daarbij om grondstoffen die nog nodig zijn voor het maken van groen staal.

We verhogen onze inzet van schroot van 17% naar zo’n 30% vanaf 2030. Dat doen we door een andere elektrische oven in te zetten, namelijk de Electric Arc Furnace (EAF). En we passen DRI (Direct Reduced Iron) technologie toe. De voorgenomen sluiting van Hoogoven 7 en Kooks- en gasfabriek 2 in 2029 is ongewijzigd.

Participatiebijeenkomst 28 november 2023 
Omdat dit project ook invloed heeft op de omgeving en op de belangen van bijvoorbeeld omwonenden, nodigen wij belanghebbenden uit om mee te kijken en mee te denken. Voor het plan hebben wij de inbreng uit de eerste participatiefase meegenomen. 

Tata Steel organiseert daarom een extra participatie avond. Deze avond zal plaatsvinden op 28 november in het Kennemer Theater in Beverwijk vanaf 19:00 uur. 

Het doel van deze participatiebijeenkomst is om de mensen bij te praten over de wijzigingen in de plannen en de stappen die verder zullen volgen. De provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst NZKG zullen als bevoegd gezag ook aanwezig zijn op deze avond. 

Inschrijven hiervoor kan via https://www.tatasteelevents.com/nl/groenstaal