24
augustus
2023
|
06:00
Europe/Amsterdam

Aansprakelijkstelling Frisse Wind

Samenvatting

Het bestuur van Stichting Frisse Wind, heeft Tata Steel IJmuiden BV aansprakelijk gesteld voor schade door uitstoot van gevaarlijke en/of schadelijke stoffen. We hebben hierover een brief van Frisse Wind ontvangen. Uiteraard gaan wij de brief gedetailleerd bestuderen. 

Ook voor ons zijn gezondheid en een schone leefomgeving, net als voor omwonenden en andere belanghebbenden, een belangrijk onderwerp. Feedback en suggesties daarover nemen we zeker mee in het voortdurend beter maken van onze fabrieken en verminderen van uitstoot van stof, geluid en geur. Beide onderwerpen zijn bijvoorbeeld ook uitgebreid aan de orde gekomen tijdens het participatieproces over Groen Staal, waar ook mensen van Frisse Wind voor uitgenodigd en aanwezig waren. Input die is gegeven, hebben we ook meegenomen bij het aanpassen van ons Groen Staal plan. 

We hebben verschillende maatregelen genomen die er voor zorgen dat ons bedrijf schoner produceert. Wij brengen bijvoorbeeld de uitstoot van lood, andere metalen en PAK’s stevig terug, de resultaten daarvan zijn voorhanden. Naast ons Groen Staal plan blijven wij ook in de toekomst werken aan aanvullende maatregelen die de uitstoot verder terugbrengen. Zo willen wij blijven bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in de IJmond. Dat is wat omwonenden en ook wijzelf willen en daar blijven we graag over in gesprek.