14
december
2023
|
14:42
Europe/Amsterdam

Tata Steel neemt nieuwe afzuiginstallatie Staalfabriek in gebruik

Maatregel ontworpen om uitstoot zware metalen en stof verder tegen te gaan

Samenvatting

Bij de Oxystaalfabriek op het terrein van Tata Steel Nederland in IJmuiden is de tertiaire afzuiging in gebruik genomen. Momenteel draait de installatie in de testfase. De installatie is ontwikkeld om de uitstoot van stof en zware metalen bij het kiepen van ruwijzer met ongeveer de helft terug te dringen ten opzichte van de situatie in 2019. 

Maximale reductie van uitstoot  
In de Oxystaalfabriek wordt vloeibaar ruwijzer omgezet in staal. Een belangrijke stap bij het maken van staal is het vermengen van schroot met vloeibaar ruwijzer uit de Hoogovens, het converterproces. Tijdens het kiepen van het ruwijzer in de converter (grote pan) kunnen stof en rookgassen ontstaan als gevolg van een reactie tussen het ruwijzer en het schroot. Deze worden nu grotendeels afgezogen door bestaande afzuiginstallaties (de primaire en secundaire afzuiging). Het sluitstuk in deze operatie is de derde afzuiginstallatie. Door het plaatsen van een extra afzuiginstallatie (de tertiaire afzuiging) - een kap van meer dan 100 meter lang in het dak - kunnen we het stof dat vrijkomt tijdens dit proces nog gerichter afzuigen. Zo verminderen we de uitstoot van stof en zware metalen bij dit proces met circa 50%.  

De bouw was een uitdaging. “Het is een enorm en complex project. De processen in de fabriek moesten doorgaan en de kappen zijn gigantisch. Je bent dus grote leidingen door het dak naar buiten aan het bouwen. Tegelijkertijd wilden we tijdens de bouw de impact op onze omgeving zo veel mogelijk beperken”, vertelt projectleider Maarten Brink. 
 
Illustratie Tertiaire Afzuiging Oxy
Roadmap Plus  
Het installeren van de tertiaire afzuiging bij de Staalfabriek maakt deel uit van het verbeterprogramma Roadmap Plus. Dit programma heeft als doel de impact die Tata Steel heeft op de omgeving versneld te verkleinen. Met het programma investeert Tata Steel meer dan € 300 miljoen in maatregelen die zorgen voor minder uitstoot van stoffen, geur, licht en geluid. De meest in het oog springende maatregelen zijn de bouw van een ontstoffingsinstallatie en een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek, het realiseren van een groot windscherm bij de grondstoffenopslag en het bouwen van een extra filter bij de Oxystaalfabriek. Deze maatregelen zijn niet verplicht en komen bovenop alle maatregelen die Tata Steel neemt om aan alle gestelde vergunningen te doen.