19
januari
2024
|
14:28
Europe/Amsterdam

Tata Steel kondigt volgende stappen aan in zijn ambitieuze transformatie naar groene staalproductie in Groot-Brittannië

Samenvatting

Tata Steel Limited en Tata Steel UK hebben vandaag de transformatie en herstructurering van de Britse activiteiten bekendgemaakt. Het plan is bedoeld om meer dan een decennium van verliezen ongedaan te maken en de transitie naar een duurzamer, groener staalbedrijf te maken. De transformatie is erop gericht om het grootste deel van de bestaande productiecapaciteit van Tata Steel UK te behouden en de zelfvoorziening van het land op het gebied van de staalproductie in stand houden.

Tata Steel Nederland is een eigen entiteit binnen Tata Steel Ltd. Sinds een splitsing in oktober 2021 is het niet meer verbonden met Tata Steel UK. In Nederland hebben wij begin november 2023 ons aangescherpte Groen Staal-plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij zetten onze omslag naar een groenere, schonere en meer circulaire manier van staal maken in de IJmond onverminderd voort. Daarom zijn wij, samen met ons moederbedrijf, ook intensief in gesprek met het ministerie over het zogenoemde maatwerktraject. 

Ons aangescherpte Groen Staal-plan moet bijdragen aan het realiseren van Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen, de vermindering van onze impact op de directe leefomgeving en Tata Steel Nederland én Nederland circulairder maken. In vergelijking met het vorige plan ligt in het aangescherpte plan meer de nadruk op de omgeving en focus op een andere technologie, maar met dezelfde klimaatambitie. 

In het aangescherpte plan herbevestigen wij dat de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2) uiterlijk in 2029 sluit en Hoogoven 7 sluit op het moment dat onze eerste nieuwe groen staal-installaties (een zogenoemde Direct Reduced Iron technologie (DRI) gecombineerd met een Electric Arc Furnace (EAF)) gereed zijn – medio 2030. Dit betekent dan 40% minder CO2 uitstoot. Ook willen wij verdere maatregelen nemen om de uitstoot en verwaaiing van fijn stof verder te verminderen en meer schroot gaan gebruiken bij de productie van staal (van 17% naar 30%). In een volgende fase van onze omslag willen wij Hoogoven 6 en Kooks- en gasfabriek 1 sluiten. 

De zogenoemde ‘final investment decision’ voor het Groen Staal-plan zal worden genomen als de maatwerkovereenkomst en de vergunningen er zijn. 

Voor meer informatie over de stappen die het bedrijf in Groot-Brittannië zet: Tata Steel announces next steps towards its ambitious transformation from blast furnaces to green steelmaking in the UK and initiates statutory.
 
Foto: De hoogoven op het fabrieksterrein van Tata Steel UK in Port Talbot.