14
december
2023
|
13:30
Europe/Amsterdam

Tata Steel en SNOP tekenen principeakkoord voor levering van Zeremis groen staal

Samenvatting

Tata Steel Nederland heeft een zogeheten memorandum of understanding (MoU) getekend met SNOP, een grote en vooraanstaande toeleverancier voor de auto-industrie, voor de langjarige levering van milieuvriendelijker geproduceerd staal. Tata Steel zal aan SNOP Zeremis® Carbon Lite gaan leveren – staal met een toegekende CO2-reductie tot 90%1). Door het gebruik van CO2-arm staal kan SNOP voor verschillende grote autofabrikanten zeer sterke constructiedelen voor auto’s maken, evenals buitenpanelen voor lichte bedrijfsvoertuigen en high-end sportwagens. Wanneer Tata Steel in IJmuiden op de nieuwe manier staal gaat maken, zal het staalbedrijf Zeremis groen staal aan SNOP gaan leveren.

“Een overeenkomst van deze duur en omvang getuigt van SNOP’s commitment aan het stimuleren van duurzaamheid in de auto-industrie en van hun vertrouwen in ons Groen Staal-plan. We zijn blij om onze samenwerking naar de volgende fase te brengen”, aldus Heather Wijdekop, Commercial Director van Tata Steel IJmuiden. “We zien een groeiende belangstelling voor milieuvriendelijker geproduceerd staal. De auto-industrie wil de CO2-voetafdruk van haar gehele waardeketen verkleinen en staal is hierin een belangrijke factor. SNOP onderschrijft duidelijk dit belang en dit toont hun inzet aan hun netto-nul-uitstoot.” 

Jan Selbach, Senior Director Purchasing van SNOP: “Het sluiten van deze langjarige overeenkomst is voor iedereen een geweldige prestatie en markeert de voortzetting van onze langdurige relatie. Tata Steel is een belangrijke leverancier en we zijn blij om samen te werken aan het bereiken van ons doel: het verminderen van de CO2-uitstoot in onze toeleveringsketen en het bereiken van netto-nul-uitstoot in 2050. We kijken uit naar een verdere samenwerking bij de transitie naar een groene, schone en circulaire toekomst met onze vertrouwde partners in de staalindustrie.” 

Transformatie naar een toonaangevende producent van schoon, groen en circulair staal 
Als een van de belangrijkste staalproducenten van Europa werkt Tata Steel Nederland hard aan de transformatie om op een groenere, schonere en meer circulaire manier staal te gaan maken. Het bedrijf wil in 2030 40% minder CO2 uitstoten – samenvallend met de ingebruikname van de eerste DRP- en EAF-installaties – en in 2045 volledig CO2-neutraal zijn. Het staalbedrijf streeft er ook naar om bij de productie van staal meer schroot te gaan gebruiken, tot ongeveer 30% van totale jaarlijkse productie in 2030. 

In lijn met haar ambities breidde het bedrijf haar duurzaamheidsoplossingen voor klanten afgelopen maand uit met de lancering van Zeremis® Delivered – de mogelijkheid voor klanten om hun staal te ontvangen via emissiearm transport. Hiermee kunnen klanten hun scope 3-emissies2) en andere emissies die verband houden met het transport van staal verminderen. In eerste instantie is Zeremis Delivered beschikbaar voor klanten die zich binnen een rijafstand van 300 kilometer van Tata Steel-locaties in Nederland en België bevinden. 


1) Dit is de maximale vermindering voor de som van de scope 1-, 2- en 3-emissies. Voor de som van scope 1- en 2-emissies betekent het een reductie van 100%. 
2) De uitstoot van broeikasgassen wordt door het GHG Protocol onderverdeeld in drie groepen, ook wel 'Scopes' genoemd. Scope 1 omvat de directe uitstoot van bronnen die eigendom zijn van een bedrijf of door dit bedrijf worden beheerd. Scope 2 omvat de indirecte uitstoot die ontstaan door de opwekking van ingekochte en door het rapporterende bedrijf verbruikte elektriciteit, stoom, warmte en koeling. Scope 3 omvat alle overige indirecte uitstoot binnen de waardeketen van een bedrijf.